Aanpak

hoe automatisering uitbesteden de aanpak REMOTE BV

Aanpak om uit te besteden

Stap 1: Scan

Als eerste stap in een mogelijk uitbestedingstraject onderzoeken we de status van de infrastructuur. Dit onderzoek geeft je een helder beeld van de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van de infrastructuur en het functioneren van de huidige ondersteuning. Aan de hand van dit onderzoek kun je de vervolgstappen bepalen om te komen tot verbetering en/of uitbesteding van (een deel) van jouw automatisering. Tevens kunnen wij aan de hand van dit onderzoek aangeven welke ondersteuningsoplossing het beste bij je organisatie past.

Stap 2: Implementatie

Indien je na de IT-Scan besluit om de ondersteuning en/of het onderhoud en beheer door ons te laten uitvoeren, volgt er een inventarisatie en registratie van de infrastructuur plaats, wordt het gewenste service niveau vastgelegd in een Service Level Agreement en indien “remote ondersteuning” een onderdeel vormt van de dienstverlening worden de hardware en softwarematige voorbereidingen getroffen om dit te realiseren. Tevens zal kennisoverdracht plaatsvinden voor bedrijfsspecifieke zaken zoals de ondersteuning van bijvoorbeeld bedrijfsbrede applicaties, e.d.

Stap 3: Operatie

Na de implementatie van de dienstverlening kun je direct gebruik maken van al onze diensten. De gebruikers kunnen gebruik maken van onze Servicedesk, wij voeren het onderhoud en het beheer van uw infrastructuur uit en rapporteren maandelijks over incidenten en aangetroffen problemen in de infrastructuur. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen wij jouw organisatie steeds beter leren kennen, zullen de gebruikers ons kunnen vinden en zal het dienstenniveau omhoog gaan.